Lieldienas

Lieldienu tautas dziesmas, pantiņi un dzejoļi. Mācamies kopā ar bērniem un gatavojamies Lieldienu sagaidīšanai
Nāc nākdama, Lieladiena, Visi bērni tevi gaida, Visi bērni tevi gaida Ar pūpolu zariņiem. Ar pūpolu zariņiem, Ar baltām oliņām
Es neiešu ne ar vienu Šūpolēs šūpoties; Ieš` ar savu bāleliņu, Tas man’ viegli pašūpos.
Karat, brāļi, šūpulites Augsta kalna galiņâ, Lai redzeja ta māsiņa, Kas tautiņu lejiņâ.
Ej projām Lieldieniņa, Ar savām šūpolēm, Es gaidīšu Jāņu dienu Ar ozolu vainagiem.
Agri lēca saulīte, Lieldienu rītiņā, Pats Dieviņš staigāja, Pa zaļu zālīti.
Silta, silta saulīte Istabas galā. Zaļa, zaļa zālīte Lieldienas rītā.
Lieldiena, māmulīt, Kur kārsim šūpulīt`? Kar priedei, kar eglei, Kar mazai bērziņai.
Kas to Lieldienu Iešūpoja, Tam auga liniņi, Tam kaņepītes.
Pavadu lieldienu Pār augstu kalnu Pār augstu kalnu Caur zaļu birzi.
Lieldiena aust un staro, No trejdeviņām šūpolēm. Tālās bērnu dienās Debesīs sviestām – Augstu, līdz pašai saulītei.
Liela diena, Liela diena, Maza mana vilainīte. Es apsedzu Lielu dienu Ar mazoji villainīti.
Silta, silta saulīte Istabas galā; Zaļa, zaļa zālīte Lieldienas rītā.
Ej projām, gavēnīti, Ar saviem kāpostiem, Atnāks mana Lieladiena Ar skaistām oliņām.
Es ar savu mīļāko Lieldienās šūpojos; Viņš ievēra zelta virvi, Es sudraba gredzentiņu.
Klausījosi, brīnījosi, Kas aiz kalna gavilēja: Lieldieniņa braukšus brauca, Asnus veda vezumāi.
Alu, alu bāliņam Par šūpoļu kārumiņu: Tas cēlās rītā agri Virvei lūku darināt.
Lielas dienas rītiņā Agri gāju šūpoties, Lai redzēju koku galus Zelta sauli margojam.
Zinu, zinu, bet neteikšu, Kur Lieldienu saķis guļ: Aiz upītes kalniņā, Sīkā kārklu krūmiņā.
Ej ar Dievu, Lieladiena, Mēs tev skaisti vadīsim. Nāc atkal citugadu, Mēs tev skaisti saņemsim!
Nāc nākdama, Liela diena, Visi bērni tevis gaida, Visi bērni tevis gaida, Aiz vārtiem sasēduši.
Šūpoļu kārējam Oliņu došu; Auguma sviedējam Oliņas čaumalu.
Apaļš kā pūpols, Apaļš kā pūpols, Čaklas rociņas Skaidiņas lasīt, Čaklas kājiņas Ganos iet!
Brāļi, brāļi, Liela diena, Kur kārsim šūpulīti? – Aiz upītes kalniņā Div` sudraba ozoliņi. Kariet, brāļi, šūpulītes Ozoliņa kārtiņām! Nāks māsiņa šūpoties Visas trejas Lieldieniņas.
Karat, brāļi, šūpulītes Ozoliņa kārtītēm: Nāks māsiņas šūpoties Visas trejas Lieldieniņas.
Krāsosim, māsiņas, Raibas oliņas. Šķiņķosim bāliņam Lieldienas rītâ.
Kas to Lieldienu Iešūpoja, Tam auga liniņi, Tam kaņepītes.
Gaidīt gaidu to dieniņu, Kad atnāca pavasaris, Skan dziesmiņas, skan koklītes, Pūš ganiņi stabulītes.
Es ar savu bāleliņu Lieldienās šūpojos, Viegli tek šūpolītes, Lieldieniņu daudzinot.
Lieldienas rītā Sarkana saule; Māršiņas villainei Sarkanas bārkstis.
Lieldienu pantiņi, dzejolīši un apsveikumi 
Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs, Glabāsim Lieldienu prieku arvien, Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī. Lieldienu saule lai atspīd arvien.
Tā atnāca Lielā diena Ar siltiem pīrāgiem. Ar siltiem pīrāgiem, Ar raibām oliņām.
Olas krāsojam mēs abi. Kopā iznāk ļoti labi. Viesi ātri šurpu sanāk, Lieldienas nu ir kā senāk.
Lieldienu zaķim Visas olas izbirušas. Nākat bērni palīdzēt Zaķim olas salasīt. Bērni olas salasīja, Zaķis tālāk aizcilpoja, Labiem bērniem izdalīja Lieldieniņu rītiņā.
Krāsosim oliņas Raibas un košas. Gaidīsim Lieldienas Ar saulīti spožu.
Pūpoliņiem nopērušies, Oliņas jau sakrāsotas, Šūpolēs mēs šūposim, Odiņus mēs gaiņāsim.
Jau pūpoli mežu ielokā zied, Un vizbulītes ēnā smaida. Ik lapiņa saulei dziesmiņu dzied, Un siltus sveicienus Tev sūta.
Kad atnāca Lieldiena Zaķis olas iznēsāja, Zaķis olas iznēsāja: Pa krūmu krūmiņiem.
Ej ar Dievu, Lieladiena, Mēs tevi skaisti vadīsim, Nāc atkal citu gadu, Mēs tevi skaisti saņemsim.
Pavasaris ieradies, Zaķim olas atvedis. Darba garausim nu daudz, Lielam, mazam svinēt ļauts.
Auksti vēji norimuši, Mākonīši izgaisuši. Veras plaša debestiņa, Atnāk gaiša Lieldieniņa.
Skatījos, klausījos, Kas tik skaļi gavilē. Lieldieniņa šurpu brauca, Olas veda vezumā.
Sārta, daiļa saule lēca Lielās dienas rītiņā. Sārtas daiļas meitas nāca, No avota lejiņā.