Klusa nakts, svēta nakts

Klusa nakts, svēta nakts!
Visi dus.
Nomodā vēl Jāzeps un Marija.
Kūtī Dāvida pilsētā
Jēzus silītē dus.
Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!
Ganiem Dievs novēl pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus Glābējs ir klāt!
Kristus Glābējs ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!
Dieva dēls, Tava acs
Mirdz mums dievišķā skaidrībā.
Nu ir dvēsele pestīta,
Jo tu dzimis par mums,
Jo tu dzimis par mums.

(oriģinālā – “Stille Nacht, heilige Nacht”, autors –  Francs Ksavers Grūbers (Franz Xaver Gruber))