Māmiņ, baltā ziema klāt

Māmiņ, baltā ziema klāt,
Iešu Duksi vizināt!.
Duksis pretī spirinās,
Nesēd Andra kamanās,

Bet, kad tās no kalna skrej,
Līdzi lec un jautri rej.
Ezeriņš, raug, aizsalis
Lejā viz kā spogulis.

Tur jau puikas slidinās.
Sniedziņš lēni lidinās. . .
Un pār visu maigs un liegs
Viegli dvašo ziemas prieks.
(K.Skalbe)

Šis ir viens no Latvijas pasaku ķēniņa – Kārļa Skalbes populārākajiem dzejoļiem. To skaita bērni pie Ziemassvētku eglītes, bērnudārza Ziemassvētku pasākumos vai citās svinībās. Arī pieaugušie, kam svaigā atmiņā palicis izvēlas tieši šo dzejoli, kas sakopo bērnības prieku trīs četrrindēs.